Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

VİZYONUMUZ

İş ve ekonomi dünyasına yön veren güçlü bir temsilci olarak, katılımcılarımızın sürdürülebilir rekabet gücünü ve kurumsal vizyonunu artırarak bölge ve Türkiye ekonomisini dünya ölçeğinde geliştiren bir kurum olmak,

Katılımcılarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve çevre anlayışı bilincinin yükseltilmesi için gerekli politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif olarak görev almak,

Bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yapılacak olan hizmet ve faaliyetlere öncülük etmek, işbirliğini geliştirerek, saygınlığını ve etkinliğini artırmış referans kurum haline gelmektir.

MİSYONUMUZ

Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, katılımcılarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru algılamak,

Bu ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanmasında yasal şartlar doğrultusunda planlayıcı ve uygulayıcı olarak aktif rol almak,

Bilgi, beceri ve yetkinlikle donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliliğini ve kalitesini artırmak,

Sanayi dünyasının lokomotifi olarak, katılımcılarımızı ulusal ve uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmek,Bölgemizin marka değerini arttıracak tanıtım çalışmalarında bulunmak,Bölgemizin ve ülkemizin tanıtımında ve sürdürülebilir kalkınmasında etkin rol almak, bu doğrultuda stratejik politikalar belirlemek ve uygulamaktır.

DEĞERLERİMİZ VE ETİK KURALLARIMIZ
Dürüstlük

ORDU Ünye Bölgesi Müdürlüğü tüm hizmet ve faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanlar, katılımcı üyeler, tedarikçiler ve diğer taraflarla olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

Şeffaflık

tüm hizmet ve faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

Tarafsızlık

Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, katılımcı üyeler, tedarikçiler ve diğer taraflar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm kurum çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

Karşılıklı Saygı ve Güven

İletişim kurulan tüm taraflarla ilişkiler karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

Gizlilik

Çalışanların, katılımcıların, tedarikçilerin ve diğer tarafların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler kurum içinde yetkisi olan kişiler tarafından etik kurallar çerçevesinde ve sadece kurum menfaatleri doğrultusunda kullanılabilir.

Kalite

Ordu Ünye OSB katılımcılara verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı temel ilke haline getirmiştir.